INFORMARE ȘI CONSILIERE PROFESIONALĂ
decembrie 3, 2017

DEZVOLTARE PERSONALĂ

Pentru fiecare persoană planificarea activității proprii după terminarea studiilor este ceva foarte important. Este important de reținut faptul că planificarea ține de aspecte diverse ale vieții personale a fiecărui individ. În general, conceptul de dezvoltare personală se referă la crearea unui plan de acţiune eficient care are la bază:

 1. conştientizarea situaţiei,
 2. reflectarea asupra situaţiei,
 3. stabilirea scopurilor,
 4. stabilirea unui plan de acţiune pentru dezvoltare personală în contextul carierei și educaţiei.

Dezvoltarea personală include, de obicei, o așa-numită „declaraţie de viziune”. Aceasta are la bază puncte tari sau competenţele individului, precum şi etapele sau paşii care indică modul în care planul urmează să fie realizat. Sintagma „planificare pentru dezvoltarea personală” este folosită, în general, pentru a descrie un proces structurat, prin care o anumită persoană poate să atingă, treptat, mai multe obiective care vizează propria evoluție în carieră, aici incluzându-se uneori și anumite aspecte personale care:

– pot avea influență asupra experienţelor de viață,

– pot sta la baza unui plan de acţiune al acelei persoane, cu scopul de a se dezvolta personal şi/sau profesional şi a monitoriza propria dezvoltare.

Termenul ,,dezvoltarea personală” mai este utilizat şi  în scopul de a sublinia faptul că acesta este un proces de învăţare activă întreprins de către indivizi pentru ei înşişi. Scopul principal al unui dezvoltări personale  este de a îmbunătăţi capacitatea unui individ de a înţelege ce şi cum învaţă, să  ofere oportunitatea unui proces planificat de învăţare şi să îşi asume responsabilitatea procesului de învăţare individual.

Nu se poate vorbi de dezvoltare personală fără existența unui plan de dezvoltare personală cât mai aproape de nevoile reale ale unei persoane. Acesta se poate schița cu ajutorul unui consilier de carieră. În acest caz, câteva dintre obiectivele principale ale consilierului sunt orientate spre a ajuta acea persoană să:

 • înveţe într-o gamă mai largă de moduri şi contexte decât cele clasice;
 • devină o persoană mai independentă, eficientă şi încrezătoare forțele proprii;
 • își eleboreze un proces de învăţare și acumulare de cunoștiințe de tip autodidact;
 • înţeleagă ce şi cum învaţă şi să relaţioneze ceea ce își însușește la un context mai larg;
 • recunoască şi să fie în măsură să identifice, treptat, elementele învăţate şi prin urmare, progresele pe care le face;
 • utilizeze cunoştinţe învăţate pentru atingerea obiectivelor specifice planificate;
 • revizuiască, planifice şi să îşi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţare;
 • își stabiliească și, dacă este cazul, să își revizuiască obiective personale şi să îşi evalueze propriul progres realizat pentru atingerea acestora;
 • încurajeze o atitudine pozitivă asupra procesului de învăţare pe toată durata vieţii;
 • recunoască şi să definească nevoile de învăţare, să le conștientizeze, să le accepte și să stabilească modalități de a le satisface.

Scopurile pentru care se realizează un plan de dezvoltare personală sunt diverse, printr-un astfel de plan urmând să se:

 • definească obiectivele personale pe termen scurt şi pe termen lung;
 • decidă ce este de făcut pentru atingerea acestor obiective;
 • identifice, analizeze şi înţeleagă propriile punctele tale tari şi punctele slabe;
 • reflecteze asupra planificării şi să se lucreze la dezvoltarea abilităţilor personale.

Elaborat în mod eficient și urmărit cu atenție spre a fi bine implementat, un plan pentru dezvoltarea personală are anumite beneficii reale pentru individ. Sunt situații în care ele se constată mai rapid, așa cum există cazuri în care aceste beneficii apar în timp. Iată câteva dintre ele:

 • asigură persoanei posibilitatea să își determine punctele de învăţare și abilitățile, să identifice oprtunităţile pentru dezvoltarea acestora;
 • are rol în a reda încredrea în sine, în capacitățile proprii;
 • permite integrarea obiectivelor personale cu cele organizaţionale şi prin aceasta îmbunătăţirea capacităţii de a se alinia şi a-şi eficientiza experienţa de voluntariat;
 • îl ajută pe individ să îşi stabilească încotro dorește să se îndrepte în ceea ce privește cariera şi de ce are nevoie pentru a ajunge acolo;
 • eficientizează monitorizarea şi progresul propriului proces de învăţare;
 • oferă posibilitatea de a discuta oportunităţile de dezvoltare într-un cadru profesional pentru a putea primi suport şi feedback;
 • poate să îi pregătească pe diverși indivizi pentru solicitările pe care le vor întâlnii la finalizarea unor stagii de practică sau de voluntariat;
 • oferă o abordare practică pentru integrarea oportunităţilor pe care le oferă stagiile de practică sau de voluntariat, atât în dimensiunea verticală cât şi în cea orizontală;
 • poate să dezvolte individului idea că reușita este posibilă şi că obiectivele nu sunt de neatins dacă sunt abordate pas cu pas și cu seriozitate.

În general, specialiștii consideră că un plan de dezvoltare personală are cel puțin două rezultate importante pentru o persoană:

 • Primul este îmbunătăţirea auto-conştientizării punctelor personale tari şi a punctelor slabe şi direcţiilor necesare pentru schimbare; în acest sens, se poate spune că procesul este destinat pentru a ajuta persoanele să înţeleagă valoarea adăugată pe care o aduce procesul de învăţare, pentru că relaţionează atât cu sine, cât și cu ceilalți.
 • Cel de al doilea rezultat este o creştere a responsabilizării individuale referitoare la propriul proces de învăţare, prin menţinerea unui jurnal al experienţelor de învăţare şi realizărilor, a reflecţiilor personale şi planurile de auto-dezvoltare, toate acestea reprezentând o importantă resursă pentru fiecare individ.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

//]]>