Activitățile proiectului

ACTIVITĂȚI DE PREGĂTIRE ON-LINE

In perioada in care elevii beneficiari nu pot participa la activitati desfasurate in mediul scolar, pot sa isi dezvolte abilitatile utilizand materiale publicate la rubrica "Activitati de pregatire on-line". Aceste materiale sunt realizate special pentru elevi de catre mentorii din cadrul proiectului

 

COACHING ȘI MENTORAT

Activitățile propun beneficiarilor posibilitatea descoperirii unor metode de autocunoaștere și dezvoltare personală; echipa de proiect va pune accent pe creșterea motivației elevilor pentru studiu și propria formare educațională, dar și pe orientarea și consilierea tinerilor din punct de vedere al evoluției personale și profesionale, datorită faptului că acest tip de consiliere integrată este încă destul de deficitar

Motivele sunt diverse: sistemul public de educație alocă insuficiente resurse pentru acest domeniu, sistemul privat de formare profesională nu beneficiază de finanțare constantă pentru asigurarea serviciilor și nu acoperă nevoia reală de informare și consiliere a tinerilor, educația nonformală în județul Alba este asigurată de prea puțini operatori și nu beneficiază de resurse constant, organizațiile profesionale nu acoperă nevoia, iar organizațiile de tineret sunt relativ puține la nivel județean și nu au posibilitatea accesării de resurse financiare pentru dezvoltarea portofoliului de activități.

ELABORAREA UNOR AUXILIARE PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT

Activitățile vor viza realizarea unor auxiliare cu fișe de lucru și modele de subiecte pentru disciplinele examenului de bacalaureat și editarea unor cd-uri cu ISBN, distribuite elevilor.

Prin realizarea auxiliarului, elevii vor avea posibilitatea autoevaluării permanente, ceea ce le va stimula dorinţa de autodepășire și implicit obţinerea unor rezultate mai bune la examenul de bacalaureat.

Beneficiarii vor folosi aceste materiale în timpul activităților remediale dar si viitorii elevi ai claselor teminale ale liceului, deoarece acestea vor rămâne în custodia instituției.

PREGĂTIRE PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT

Profesorii implicați vor desfășura activități de tip remedial pentru majoritatea disciplinelor la care se va susţine examenul de bacalaureat.

Elevii care vor participa la aceste pregătiri vor fi implicați și în alte tipuri de manifestări ,care să le crească motivația pentru învățare: sesiuni de comunicări ale elevilor, vizionări de filme,cât și acțiuni dedicate unor zile importante la care vor exista concursuri cu premii în cărţi.

REALIZAREA ȘI DEZVOLTAREA SITE-ULUI PROIECTULUI

Activitățile vizează dezvoltarea unor resurse noi de învățare, destinate elevilor din grupul țintă, prin utilizarea aplicațiilor multimedia, precum și a formelor de instruire moderne, prin abordări curriculare adaptate nevoilor de formare și orientare școlară.

Se va crea un site al proiectului care va cuprinde o secţiune de stocare a materialelor, spaţiul profesorilor şi jurnalul proiectului, care va ajuta și la diseminarea activităților din proiect.

Site-ul va fi util pentru a corela toate activitățile proiectului: va avea componentă de ziar on-line realizat de către elevi sub coordonarea echipei de proiect, un jurnal electronic, birou on-line de informare pentru tineri,dar și evoluția traseului educațional viitor. Ziarul on-line va avea secțiuni privind proiectul, secțiuni dedicate comunității locale. Site-ul va fi folosit și pentru activități de tip remedial pentru elevi, va avea și o secțiune de chat.

Prin implicarea elevilor în aceste activități se obține un produs final care contribuie la atingerea obiectivelor și la promovarea imaginii școlii în comunitate.

INFORMARE LA INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR

Activităţile de informare au scopul de a-i motiva și îndruma pe elevii implicați spre alegerea facultății care li se potrivește cel mai bine și a profesiei potrivite intereselor si aptitudinilor personale.

Actiunile din liceu se vor desfășura trimestrial, în sălile de clasă, pe durata celor patru ani, iar deplasările se vor organiza anual.

CLUBUL CULTURAL

În cadrul acestui club se vor desfășura seminarii de lectură/post-lectură (la unele dintre aceste seminarii vor participa inclusiv oameni de cultură de la nivel local) și alcătuirea unui jurnal; vizionarea unor filme documentare și analizarea relației cinematografie-literatură.

Obiectivele urmărite sunt: creșterea motivației elevilor pentru viitoarea lor formare profesională prin valorificarea potenţialului artistic și a competenţelor lingvistice; lărgirea orizontului de cunoaștere; stimularea creativităţii, dar și a muncii in echipă a elevilor.

JOB-CLUB ȘI JOB-SHADOWING

Toate activitățile au drept scop identificare și dezvoltarea abilităţilor elevilor necesare la angajare, dar și facilitarea procesului de angajare.

Activitatea va avea două componente operaţionale: formare (prin activități educaţionale “learning-by-doing” în scoală și online pe site-ul proiectului), dezvoltare și practică (job shadowing și internship la diverse firme și instituții partenere, din comunitate).

deea desfășurării acestor activități constă în nevoia elevilor de a avea o educație specializată pe domeniul orientării și consilierii profesionale, la care să se adauge activitățile de tip job-club de unde elevii să învețe cum să întocmească în mod profesionist, un CV, o scrisoare de intenție, cum să se pregătească pentru un interviu de angajare, cum să își descopere și să își dezvolte abilități necesare pe piața muncii și de tip job-shadowing în care elevii să mergă la firme, instituții , pentru a descoperi modalități de practicare a unor meserii prin implicarea directă.

FESTIVALUL TALENTELOR

Inițiativa organizării acestui festival a apărut ca urmare a dificultății elevilor în alegerea modelelor de viață în societate, de a se implica în comunitatea lor, precum şi de a-şi folosi timpul într-un mod eficient pentru dezvoltarea personală.

Festivalul va avea 4 ediții, prin aceste activităţi contribuind la îmbunătăţirea ofertei de educaţie nonformală. Toate acțiunile proiectului își propun promovarea respectului pentru drepturile omului și demnitatea umană, atenționarea asupra diversității în toate formele ei și stimularea dialogului între tineri. Proiectul îşi doreşte să vină în sprijinul tinerilor liceeni, să identifice şi să afirme elevi talentați, cu aptitudini speciale, ajutâdu-i în dezvoltarea propriilor capacitățile creative.

Astfel, utilizăm activitățile cultural-artistice ca instrument de promovarea educaţiei, prin stimularea spiritului de iniţiativă, a atitudinii creatoare, a dorinței de afirmare.

ȘCOALA DE VARĂ/IARNĂ

Se dorește realizarea de activități de tip școala de vară/iarnă în zone din țară unde sunt instituții de învățământ cu profil educațional similar/apropiat cu cel al școlii noastre, încât să putem face vizite de studiu la acele instituții de învățământ, astfel se urmărește schimbul de experiență și bune practici în sfera educației. Pe parcursul proiectului, minim 80 de participanți vor avea posibilitatea să ia contact direct cu modalități de lucru și organizare a sistemului educațional în diverse instituții de învățământ.

Aceste activități se corelează cu cele de coaching și mentorat și cu cele remediale, oferind beneficiarilor o perspectivă mai largă a înțelegerii nevoii de a se pregăti pentru a termina liceul și nevoii de a promova examenul de bacalaureat pentru ca în viitor să poată accede pe piața muncii,printr-o pregătire specializată.

ACTIVITĂȚI DESTINATE PĂRINȚILOR ȘI ELEVILOR DE LICEU

Pentru atingerea obiectivelor proiectului, avem nevoie și de implicarea părinților,absolut necesară , prin intermediul parteneriatului școală-familie.

Se vor desfășura activități de consiliere, tip seminar interactiv, destinate elevilor și părinților, finalizate prin realizarea unui mini-ghid de bune practici. Acesta va conține informații despre un posibil plan de activități, la care sunt invitaţi să participe împreună, alături de şcoală şi de cadrele didactice,în vederea obținerii succesului școlar și profesional.

Activitățile vor fi abordate și ca modalității de implicare a comunității în proiect și de menținere a relației constante cu comunitatea ,triadă care asigură reușita în viață a elevilor.

//]]>