Despre proiect
si echipa

Informații proiect


Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia implementează Proiectul privind Învățământul secundar - ROSE, cu titlui ȘANSA TA, ACCES LA SUCCES / STAS. Proiectul ROSE face parte din Programul Național al MENCȘ „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate” și contribuie la strategia MENCȘ de reducere a părăsirii timpurii a școlii în învățământul primar și secundar, la creșterea participării la activități de învățare pe tot parcursul vieții și la îmbunătățirea oportunităților în învățămîntul terțiar pentru populația României.

În baza Acordului de Împrumut nr. 8481-RO semnat la Washington, în 17 aprilie 2015, între Guvernul României și Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare (Banca Mondială), în data de 14 octombrie 2015 a intrat în efectivitate Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE), implementat de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCȘ), prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE). Proiectul ROSE, în valoare totală de 200 de milioane de euro, este finanțat integral de BIRD și se va derula pe o perioadă de 7 ani, în intervalul 2015 – 2022.

Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia se încadrează în categoria de grant mic , pe o perioadă de 4 ani- 2017-2021, cu o finanțare de 70000 euro/ 315035 LEI

În vederea derulării proiectului se are în vedere stabilirea unor parteneriate de colaborare cu reprezentanți ai administrației publice locale, elevi ai liceului împreună cu părinții, membrii de sindicat, facilitatorul ROSE, reprezentanți ai mediului ONG-urilor.

Proiectul are ca obectiv creşterea motivaţiei elevilor faţa de actul educaţional, prin utilizarea strategiilor de învăţare moderne, pentru creşterea ratei promovabilităţii elevilor la examenul de bacalaureat și facilitarea tranziţiei elevilor de la învăţământul liceal la învăţământul terţiar. Acesta derivă din ȚINTA STRATEGICĂ 5 a Planului de Dezvoltare Instituțională, „Creşterea motivaţiei elevilor faţa de actul educaţional, prin utilizarea strategiilor de învăţare moderne, pentru creşterea ratei promovabilităţii elevilor la examenul de bacalaureat și facilitarea tranziţiei elevilor de la învăţământul liceal la învăţământul terţiar”

Activitățile proiectului cuprind: eleborarea unor auxiliare pentru Bacalaureat, activități remediale pentru pregătire la Bacalaureat,sesiuni de comunicări și concursuri, activități de coaching și mentorat, club cultural cu seminarii de lectură și ateliere de creație, un festival al talentelor, work-shopuri de consiliere și orientare în carieră, vizite la universități, activități de tip job-shadowing și/sau internship, activități de tip școală de vară, activități de consiliere pentru elevi și părinți, inclusiv eleborarea unui ghid de bune practici.

Pe parcursul derulării proiectului, realizarea de activități cu diverși parteneri (agenții economici, instituții, ONG-uri etc.) va permite realizarea unei baze de date ce poate fi utilă pentru proiecte ulterioare și menținerea, în mod constant a relației cu aceștia, putându-se asigura o variantă de sustenabilitate a proiectului și după încheierea acestuia. Încă din timpul implementării proiectului, imaginea liceului în comunitate va fi mult îmbunătățită, fapt care, pe termen mediu și lung, va atrage viitori elevi de clasa a IX-a care să vină să studize la acest liceu. Odată proiectul încheiat, efectul pozitiv va rezista în timp, deoarece generațiile de elevi din clasele mai mici vor observa implicarea și dorința de reușită educațională și profesională a colegilor mai mari (beneficiari ai proiectului), și vor fi la rândul lor, stimulați pentru reușită. Prin implicarea în proiect, tinerii vor învăța ce înseamnă inițiativă în educație și schimbarea socială, despre rolul educației în formarea lor viitoare și modul în care pot găsi resurse acolo unde alții nu văd decât probleme. Totodată, aflând diverse informații despre oportunități educaționale în mediul universitar, dar și despre corelarea între studiile liceale – studiile universitare – piața muncii (pe viitor), beneficiarii proiectului, vor putea să se orienteze în direcția de educație și formare profesională spre care se vor simți mai atrași. În plus, datorită activităților din proiect, beneficiarii vor fi mai interesați de pregătirea pentru educație permanentă, de obținerea unor rezultate cât mai bune la examenul de bacalaureat care să le crească șansele de a accede în învățământul superior.

Echipa

Adrian Simion Constatin

Coordonator de proiect


Responsabil cu managementul proiectului.

Alice Boyd

Quisque cursus


Vitae adipiscing turpis. Aenean ligula nibh, molestie id viverra a, dapibus at dolor.

test

//]]>