DE ZIUA EDUCAȚIEI LA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA DEMAREAZĂ UN NOU PROIECT

EVOLUȚIA TRASEULUI EDUCAȚIONAL VIITOR
decembrie 3, 2017
Cum să alegi profesia care ți se potrivește
mai 2, 2018

DE ZIUA EDUCAȚIEI LA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA DEMAREAZĂ UN NOU PROIECT

De Ziua Educaţiei, la Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia a fost început un nou proiect, numit “Şansa ta, acces la succes”, menit să crească motivaţia elevilor faţă de actul educaţional, prin utilizarea strategiilor de învăţare moderne. De asemenea, se urmăreşte creşterea ratei de promovare a examenului de Bacalaureat şi facilitarea tranziţiei elevilor de la învăţământul liceal la învăţământul terţiar.

Sunt urmărite creșterea stimei de sine cu 5% pentru elevi, pe parcursul fiecărui an din proiect (cu accent pe cei din grupurile dezavantajate), prin oferirea unui pachet educațional de dezvoltare personală și coaching pe tot parcursul proiectului; scăderea absenteismului școlar cu 2,5% pentru fiecare an din proiect, respectiv 10% pe parcursul derulării proiectului, prin implicarea activă a elevilor în activități extracurriculare; creșterea cu minim 2,5% pentru fiecare an din proiect, respectiv cu 10% a procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat, prin activități remediale diferențiate, desfășurate în contexte formale și non-formale, pe parcursul întregului proiect; îmbunătățirea constantă a serviciilor educaționale oferite de către liceu, prin dotarea claselor de nivel liceal cu mijloace audio-video necesare pentru dezvoltarea unor mijloace noi de învățare, precum aplicații multimedia și forme de instruire moderne, pentru realizarea de abordări curriculare adaptate nevoilor de formare și orientare școlară.

Beneficiarii direcți, în fiecare an de derulare a proiectului, vor fi circa 200 de elevi ai claselor IX-XII: elevii din anul terminal (circa 50) vor fi beneficiari direcți, prioritari ai proiectului, multe din activitățile remediale avandu-i grup țintă, scopul fiind atingerea obiectivelor care vizează creșterea procentului de elevi care finalizează studiile liceale și creșterea procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat. Ceilalţi elevi (din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a) vor fi implicați în activități de informare și consiliere, coaching, mentorat, job-club, job-shadowing. Beneficiarii direcți vor putea lua contact cu medii educaționale și profesionale în care își vor putea desfășura activitatea în viitor, după terminarea liceului. Membrii echipei de proiect își vor dezvolta abilitățile și își vor îmbunătăți cunoștințele în domeniul scrierii și implementării proiectelor educaționale. Beneficiarii indirecți vor fi: profesorii și elevii din liceu care nu vor fi implicați direct în proiect; rudele și prietenii elevilor din liceu; comunitatea locală în ansamblu; alte instituții de învățământ, autorități locale, care vor folosi materialele rezultate în urma proiectului.

Rezultatele anticipate ale proiectului vizează creșterea cu 10% a ratei de promovabilitate la bacalaureat, la finalul proiectului și promovarea în rândul a minim 200 de elevi anual, timp de 4 ani a unui stil de educație în conformitate cu nevoile acestora, având în vedere elevii din categoriile sociale defavorizate, contribuind la reducerea abandonului școlar precum și implicarea părinților în educația și succesul școlar ale elevilor.

Proiectul, privind învăţământul secundar (rose), este finanţar prin “Granturi pentru licee”, cu suma de 70.000 de euro (315.035 lei) şi se va derula pe parcursul a patru ani.

Profesorii care alcătuiesc echipa de implementare a acestui proiect în cadrul liceului în decursul celor 4 ani sunt: Constantin Adrian Simion, Nicuşor Marcu, Simona Marcela Todoran, Sabina Larisa Oltean, Mirela Teodora Jurca, Daniela Mateica, Ioana Crâsnic, Corneliu Mărcuș, Dorina Giurgiu, Angela Mărginean și personalul didactic auxiliar Nina Breazu, Nicoleta Cheran, Mariana Barbu.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

//]]>